Hotline: 028 6281 1075
Home

Tiếng Anh sơ cấp

Tiếng Anh thiếu nhi

Sử dụng phương pháp chủ đạo Content Language Integrated Learning – dạy học tích hợp nội dung & ngôn ngữ, bài giảng giờ đây sẽ sinh động, thú vị và nhiều niềm vui, giúp các bạn nhỏ ghi nhớ ngữ pháp & từ vựng dễ dàng hơn.

SMART KIDS

Là bước đầu tiên và quan trọng trong chuyến hành trình khám phá tiếng Anh của trẻ, khóa học giúp bé chuẩn hóa phát âm tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời, dễ dàng nhận biết các mặt chữ và đọc-viết được những từ cơ bản. Kết hợp những hoạt động thú vị trong lớp, bé được chủ động áp dụng những gì đã học vào thực tế cuộc sống một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn nhất.

Thời lượng: khóa 3 tháng (tổng cộng 36 giờ)

Giáo trình: Oxford Phonics World (NXB ĐH Oxford)

INCREDIBLE KIDS

Khóa học cung cấp thêm vốn từ vựng cho trẻ, ứng dụng ngôn ngữ vào nhiều khu vực như Mỹ thuật, Toán, Khoa học, Âm nhạc, Lịch sử, & Địa lý

Thời lượng: 5 tháng (tổng cộng 72 giờ)

Giáo trình: Incredible English (NXB ĐH Oxford)

STAR KIDS

Là bước đầu tiên và quan trọng trong chuyến hành trình khám phá tiếng Anh của trẻ, khóa học giúp bé chuẩn hóa phát âm tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời, dễ dàng nhận biết các mặt chữ và đọc-viết được những từ cơ bản. Kết hợp những hoạt động thú vị trong lớp, bé được chủ động áp dụng những gì đã học vào thực tế cuộc sống một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn nhất.

Thời lượng: 5 tháng (tổng cộng 72 giờ)

Giáo trình: Starlight (NXB ĐH Oxford)