Hotline: 028 6281 1075
Cùng GEC chinh phục các kỳ thi
Home

Luyện thi SAT, IELTS, TOEFL

Course Description

Các lớp chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đặc biệt của chúng tôi giúp học viên mở ra tiềm năng thực sự của mình cho dù đó là kỳ thi IELTS, TOEFL, IGCSE, A Levels, SATs, ACT hay kỳ thi tuyển sinh quốc tế. Các chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn học viên về các phương pháp hay nhất khi thực hiện bài kiểm tra mong muốn của họ, xem lại tài liệu và dạy kèm chuyên sâu dựa trên nhu cầu của từng cá nhân.

Các khóa học luyện thi chuyên biệt của chúng tôi giúp học viên nắm bắt và phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong bất kỳ bài kiểm tra chính nào mà họ mong muốn. Cho dù đó là kỳ thi TOEFL, IELTS, SAT hay kỳ thi quốc tế, chúng tôi sẽ đảm bảo họ hiểu được bài kiểm tra và các kỹ thuật hiệu quả nhất để tối đa hóa điểm số tiềm năng của họ.